Familierecht

U heeft een afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. U heeft een gesprek met de notaris. Wij stellen een concept op en sturen u dat zo snel mogelijk toe. Is het concept akkoord, dan maakt u een afspraak om te komen tekenen. Heeft u vragen, dan kunt u – liefst per e-mail – contact opnemen. Wij beantwoorden uw vragen dan zo snel mogelijk.

Erfrecht

U heeft een afspraak gemaakt om uw situatie te bespreken. U heeft een gesprek met de notaris. Wij gaan op basis van dat gesprek aan de slag. Wij vragen zo nodig informatie op (CTR, gemeente) en stellen de door de erfgenamen te tekenen stukken op. Na ontvangst van de gevraagde stukken geven wij een verklaring van executele of erfrecht af.
In overleg met u kunnen wij ook de slot-aangifte inkomstenbelasting, de aangifte erfbelasting en de akte van verdeling opstellen, dan wel de woning overschrijven bij het Kadaster.

Ondernemingsrecht

U heeft een afspraak gemaakt om uw situatite te bespreken. U heeft een gesprek met de notaris. Wij vragen daarbij om eventuele aanvullende gegevens in het kader van de wettelijke identificatieverplichtingen. Na ontvangst van die gegevens stellen wij een concept op en sturen u dat zo snel mogelijk toe.  Is het concept akkoord, dan maakt u een afspraak om te komen tekenen. Heeft u vragen, dan kunt u – liefst per e-mail – contact opnemen. Wij beantwoorden uw vragen dan zo snel mogelijk.